Grzegorz Kowalski

Rękawiczki (kolekcja)

Udostępnij:
Datowanie: 1975 - 1985
Technika: ready-made
Materiały: metal, farba, tkanina, skóra, guma, drewno
Rozmiar:wys. 140 cm, szer. 300 cm, głęb. 9 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 16.12.1986
Numer inwentarzowy: MS/SN/R/388

Opis dzieła

Rękawiczki Grzegorza Kowalskiego to jedna z cyklu prac realizowanych przez artystę od początku lat 70. do lat 90. XX w. Kolekcje są autorską techniką, w ramach której Kowalski gromadzi i prezentuje akumulacje przedmiotów, bądź ich fotografie. Kompozycja horyzontalna II (1972), zbiór zdjęć odlanych w betonie masek, zdjętych z twarzy znajomych artysty i sfotografowanych w różnym otoczeniu, stanowiła chronologicznie pierwszą realizację z tej serii. Cykl Buty (1974‑1975) składał się zaś z kilkuset fotografii, wykonanych w skali 1:1, przedstawiających znalezione, bądź należące do konkretnych osób, obuwie. Rękawiczki to powstająca przez dekadę kolekcja tytułowych przedmiotów zamkniętych w sześciu płaskich drewnianych skrzyniach i klatkach z drucianej siatki. Widoczne zniszczenie rzeczy codziennego użytku, w paradoksalny sposób wskazuje zarówno na degradację, jak i nobilitację materiału, który – poprzez fizyczny kontakt z użytkownikiem – nosi w sobie dosłowny ślad właściciela i jego nieuchronnego przemijania.

Krzysztof Kościuczuk (Cytat za: Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 802).

Grzegorz Kowalski

Twórca instalacji, rzeźbiarz, performer i pedagog. Studiował na wydziale Rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Projektowania Brył i Płaszczyzn Oskara Hansena i w pracowni rzeźby Jerzego Jarnuszkiewicza. Po dyplomie z wyróżnieniem (1965) został zatrudniony na tejże uczelni. Rozwijana przez Oskara Hansena teoria Formy Otwartej ukształtowała wrażliwość artystyczną Kowalskiego, a także wpłynęła na jego metodologię pedagogiczną.  Jego pierwsza wystawa indywidualna odbyła się w 1968 r. w galerii Foksal. Uczestniczył w sympozjach artystycznych i plenerach m.in. w Puławach (1966), Elblągu (1967), Meksyku (1968) oraz Wrocławiu...

Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji