Stanisław Grabowski

Pejzaż fantastyczny

Udostępnij:
Datowanie: 1924 - 1926 r.
Technika: rysunek
Materiały: węgiel (materiał rysunkowy), tektura
Rozmiar:wys. 24 cm, szer. 31 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 06.12.1978
Numer inwentarzowy: MS/SN/RYS/810
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Bibliografia

Stanisław Grabowski. Malarstwo, rysunki, Łódź : Muzeum Sztuki w Łodzi.

Stanisław Grabowski