Antanas Sutkus

Wzgórze Krzyży

Udostępnij:
Datowanie: 1991 r.
Technika: fotografia czarno-biała
Materiały: papier fotograficzny
Rozmiar:wys. 30,3 cm, szer. 37,1 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 29.07.1993
Numer inwentarzowy: MS/SN/F/2570
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Antanas Sutkus

Artysta uważany obecnie za czołowego przedstawiciela szkoły fotografii litewskiej, która wykształciła się w latach 1950-70. Studiował dziennikarstwo na Uniwersytecie Wileńskim w latach 1958-1964, jednak z powodu upolitycznienia tego zawodu w czasach komunistycznych, zwrócił się ku fotografii.  Artysta początkowo pracował jako fotoreportażysta, był związany z gazetami „Literatūra ir menas” i czasopismem „Tarybinė Moteri”, co wpłynęło na etnograficzno-socjologiczno-dokumentalny charakter jego zdjęć. Wkrótce stał się jednym z nielicznych niezależnych dokumentalistów litewskich (1968). Inspiracją była dla niego fotografia...