Maksymilian Fajans

Portret mężczyzny

Udostępnij:
Datowanie: 1865 - 1868 r.
Technika: fotografia czarno-biała
Materiały: tektura
Rozmiar:wys. 10,1 cm, szer. 6,3 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 15.05.1995
Numer inwentarzowy: MS/SN/F/2653
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Maksymilian Fajans
Maksymilian Fajans

Urodził się w Sieradzu, zmarł  na Targówku k. Warszawy. Grafik, fotograf. Pochodził z rodziny kupieckiej, syn Hermana i Leontyny Kon. Od najmłodszych lat zdradzał zamiłowania plastyczne szkicując portrety znanych osób, co czynił również na studiach w Warszawie, a potem, w drodze do Paryża również w Poznaniu i Krakowie. Studia artystyczne, malarskie odbył w latach 1844-1849 w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych; uczeń Kokulara, Piwarskiego, Hadziewicza i Kaniewskiego. Szkoły z powodu złych stopni nie ukończył. Naukę artystycznego rzemiosła uzupełniał w Paryżu, a sfinansowali ją Przeździecki i Rastawiecki, wydawcy opracowania „Wzory...