Bogusław Szwacz

Toccata jesieni

Udostępnij:
Datowanie: 1976
Technika: malarstwo temperowe, malarstwo olejne
Materiały: farba olejna, tempera, płótno
Rozmiar:wys. 90 cm, szer. 65 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 19.06.1979
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/1498
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Bogusław Szwacz

Malarz, pedagog. Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach Ignacego Pieńkowskiego, Karola Frycza i Jana Hoplińskiego. Do 1990 roku pełnił funkcję profesora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Na twórczość Szwacza miał duży wpływ surrealizm francuski, który poznał podczas wystawy tego nurtu w 1946 roku w Krakowie.  Był wówczas związany z Grupą Młodych Plastyków, krakowskim ugrupowaniem skupionym wokół Tadeusza Kantora i kultywującym tradycję  pierwszej Grupy Krakowskiej oraz antykoloryzm. Rok później, dzięki stypendium Ministra Kultury i Sztuki wyjechał na kilka miesięcy do Paryża, gdzie poznał Andre Fougerona,...