Stanisław Zalewski

Martwa natura

Udostępnij:
Datowanie: 1930
Technika: malarstwo olejne
Materiały: płótno, farba olejna
Rozmiar:wys. 46 cm, szer. 59 cm
Sposób nabycia:depozyt
Data nabycia: 25.02.1935
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/65

Opis dzieła

Martwa natura Stanisława Zalewskiego spoczywa na pomarańczowej, bliskiej czerwieni, płaszczyźnie. Stół-podest postawiono gdzieś pomiędzy; część kompozycji znalazła się na zewnątrz. Tło jest chmurne i nieprzyjemne. Druga połowa została tu, w pomieszczeniu – żółty kwiat rzuca cień na ścianę, z prawej strony zarys czegoś – ukłon w kierunku abstrakcji? Martwa natura namalowana przez Zalewskiego ma tylko dwa nieruchome elementy: wazon i szklankę na spodeczku. Pozostałe wyglądają, jakby wiatr miał je zdmuchnąć, cytrynę przetoczyć, doniczkę przewrócić. Po części już się tak stało: widać też kilka kolorowych płaszczyzn, mieszają się ze sobą; być może, zanim zawiał wiatr, były realnymi, rozpoznawalnymi przedmiotami? „Biorę to, co mi się podoba, a nie to, czym mnie częstują”, mawiał artysta, uczeń twórców „tradycyjnych” Malczewskiego i Lentza i współpracownik awangardowych Formistów, i takich samych w duchu ugrupowań – Blok i Praesens.

Maciej Cholewiński (Cytat za: „Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm", red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 350).

Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Stanisław Zalewski