Stanisław Osostowicz

Stara wieśniaczka

Udostępnij:
Datowanie: ok. 1930
Technika: akwaforta
Materiały: farba graficzna, papier
Rozmiar:wys. 19,3 cm, szer. 19,3 cm
Data nabycia: 28.09.1978
Numer inwentarzowy: MS/SN/GR/1170

Opis prosty

Grafika, układ kwadratu, jednobarwna, czarna. Za pomocą nieregularnych, chaotycznych linii zarysowane popiersie starej kobiety.

Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Stanisław Osostowicz