Julita Wójcik

"Kompozycja neoplastyczna", czyli sweter dla dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi

Udostępnij:
Datowanie: 2006 r.
Technika: wyrób ręczny, szycie
Materiały: włóczka akrylowa
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 10.12.2007
Numer inwentarzowy: MS/SN/R/548
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Nowe ilustracje [2016-06-03-2016-08-18]
Muzeum jako świetlany przedmiot pożądania [2006-12-06-2007-02-04]

Julita Wójcik
Julita Wójcik