Ludwik Lille

Kompozycja nadrealistyczna II

Udostępnij:
Datowanie: ok. 1931 r.
Technika: malarstwo akwarelowe
Materiały: papier, akwarela
Rozmiar:wys. 17,7 cm, szer. 23 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 05.01.1938
Numer inwentarzowy: MS/SN/RYS/26
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Lwów 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm [2016-09-29-2016-11-20]
Lwów, 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm (II etap) [2017-11-30-2018-02-25]
Superorganizm. Awangarda i doświadczenie przyrody [2017-02-10-2017-05-21]

Ludwik Lille