Ludwik Lille

Kompozycja nadrealistyczna I

Udostępnij:
Datowanie: ok. 1931 r.
Technika: malarstwo akwarelowe, gwasz
Materiały: papier, akwarela, gwasz
Rozmiar:wys. 14,3 cm, szer. 17,6 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 05.01.1939
Numer inwentarzowy: MS/SN/RYS/25
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Superorganizm. Awangarda i doświadczenie przyrody [2017-02-10-2017-05-21]
Lwów 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm [2016-09-29-2016-11-20]

Ludwik Lille