Alain Jacquet

Rastry

Udostępnij:
Datowanie: 1968
Technika: serigrafia
Materiały: siatka stylonowa
Rozmiar:wys. 32 cm, szer. 37 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 13.03.1980
Numer inwentarzowy: MS/SN/GR/1269
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Alain Jacquet
Alain Jacquet

Współtworzył Nowy Realizm, francuski odpowiednik amerykańskiego i brytyjskiego pop-artu, w podobny sposób wykorzystujący wizerunki zaczerpnięte z otoczenia oraz techniki mechanicznej reprodukcji. O ile w pop-arcie wykorzystywane były przede wszystkim wyobrażenia dostarczane przez kulturę popularną, o tyle u Jacqueta były to obrazy ze sztuki zarówno dawnej, jak i współczesnej. Wynajdywał je i wykorzystywał dowolnie, traktując jako materiały dla własnej twórczości. Maria Morzuch