Alain Jacquet

Alain Jacquet

1939 - 2008

Współtworzył Nowy Realizm, francuski odpowiednik amerykańskiego i brytyjskiego pop-artu, w podobny sposób wykorzystujący wizerunki zaczerpnięte z otoczenia oraz techniki mechanicznej reprodukcji. O ile w pop-arcie wykorzystywane były przede wszystkim wyobrażenia dostarczane przez kulturę popularną, o tyle u Jacqueta były to obrazy ze sztuki zarówno dawnej, jak i współczesnej. Wynajdywał je i wykorzystywał dowolnie, traktując jako materiały dla własnej twórczości.

Maria Morzuch

Alain Jacquet
Alain Jacquet, fot. archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
Dzieła