Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku

Alain Jacquet

Śniadanie na trawie [Le déjeuner sur l’herbe]

Udostępnij:
Datowanie: 1964
Technika: serigrafia
Materiały:płótno
Rozmiar:175 x 195 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 01.01.1969
Numer inwentarzowy:MS/SN/M/641
Dzieło dostępne na ekspozycji:tak

Opis dzieła

Alain Jacquet do zbudowania współczesnej sceny pikniku nad brzegiem basenu wykorzystał kompozycję znaną z obrazu Édouarda Maneta Śniadanie na trawie (1863). Wspólne obu obrazom jest wytrącenie widza z jego wizualnych przyzwyczajeń. Manet szokował niekonwencjonalnym użyciem nagości i póz postaci. Jacquet drażni rozbiciem płaszczyzny malarskiej na drobne plamki uniemożliwiające ostre widzenie kształtów.

W Śniadaniu artysta używa serigrafii, jednej z technik poligraficznych, która tworzy efekt rastra, małych kropek zlewających się w całościowy obraz przy oglądaniu z pewnej odległości. Zabieg ten wynika z zaangażowania artysty w działalność ruchu mec-art (malarstwa mechanicznego) w latach 60. XX w. Jego główną ideą było wykorzystanie procesów mechanicznych, służących produkowaniu nośników informacji (szyldów, reklam, gazet), do konstruowaniu prac. Taka technicyzacja zastępowała mit twórczego gestu i unikatowość dzieła.

Aleksandra Janiszewska (Cytat za: Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 666).

Alain Jacquet
Alain Jacquet

Współtworzył Nowy Realizm, francuski odpowiednik amerykańskiego i brytyjskiego pop-artu, w podobny sposób wykorzystujący wizerunki zaczerpnięte z otoczenia oraz techniki mechanicznej reprodukcji. O ile w pop-arcie wykorzystywane były przede wszystkim wyobrażenia dostarczane przez kulturę popularną, o tyle u Jacqueta były to obrazy ze sztuki zarówno dawnej, jak i współczesnej. Wynajdywał je i wykorzystywał dowolnie, traktując jako materiały dla własnej twórczości. Maria Morzuch (Cytat za: Abecadło, red. Jarosław Lubiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2010,  s. 115).

Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji
Zobacz także
Powiązane obiekty