Edward Hartwig

Adriatyk

Udostępnij:
Datowanie: 1965
Technika: fotografia czarno-biała
Materiały: papier fotograficzny
Rozmiar:wys. 28 cm, szer. 30 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 15.12.1981
Numer inwentarzowy: MS/SN/F/882
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Edward Hartwig

Fotograf, twórca autorskiej koncepcji fotografiki. Urodziny w Moskwie, dzieciństwo spędził w Lublinie, gdzie uczęszczał do prywatnej szkoły malarstwa Henryka Wiercińskiego i pomagał ojcu, Ludwikowi Hartwigowi, w prowadzonym przez niego zakładzie fotograficznym. Swoją przyszłość wiązał z malarstwem, jednak na początku lat 30. XX wieku przejął po ojcu pracownię. Prowadził ją wraz z żoną Heleną – aktywną fotograficzką. W latach 1935–1937 przebywał w Wiedniu studiując w Graphisches Institut w pracowniach: Rudolfa Koppitza i Hansa Daimlera. Początkowo pozostawał pod wpływem twórczości Jana Bułhaka i innych twórców z kręgu Fotoklubu...