Kontynuacje – spotkanie z Krzysztofem Jureckim [rozmowy i wywiady]

Udostępnij:
tytuł: Kontynuacje – spotkanie z Krzysztofem Jureckim
autor: Muzeum Sztuki w Łodzi
rodzaj wydarzenia: rozmowa
miejsce wydarzenia: ogród ms1, Więckowskiego 36
termin wydarzenia: 29.06.2021
czas emisji: 01:27:27
produkcja: Muzeum Sztuki w Łodzi
adnotacja: Wydarzenie towarzyszące wystawie „Czuła uwaga. Urszula Czartoryska wobec fotografii”.

Opis

Spotkanie z krytykiem, kuratorem i autorem licznych publikacji na temat fotografii – Krzysztofem Jureckim, które poprowadził Karol Jóźwiak.

Pretekstem do rozmowy były badania fotografii polskiej lat 50. o awangardowym charakterze, jakich efekty autor podsumował w tomie "Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat pięćdziesiątych XX wieku. Pogranicza malarstwa, grafiki i filmu eksperymentalnego" wydanym w 2020 r. przez Muzeum w Gliwicach. Krzysztof Jurecki w swojej książce skupia się na twórczości artystów takich jak Zdzisław Beksiński, Jerzy Lewczyński, Bronisław Schlabs, Zbigniew Dłubak, Jan Lenica i Walerian Borowczyk, Andrzej Pawłowski, Marek Piasecki. Jak tłumaczy są oni połączeni się we wzajemną nić kontaktów, które zaistniały dzięki miesięcznikowi "Fotografia", wystawom sztuki awangardowej tego czasu oraz żywym dyskusjom krytyczno-teoretycznym.

Wydarzenie towarzyszące wystawie „Czuła uwaga. Urszula Czartoryska wobec fotografii”.


Krzysztof Jurecki - krytyk, historyk oraz kurator sztuki. W latach 1985-2005 pracował Muzeum Sztuki w Łodzi, będąc od 1998 do 2005 roku kierownikiem Działu Fotografii i Technik Wizualnych. Jest autorem licznych publikacji na temat fotografii. Jego najnowsza książka "Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat pięćdziesiątych XX wieku. Pogranicza malarstwa, grafiki i filmu eksperymentalnego" powstała w oparciu o pracę doktorską obronioną przez autora w 2018 roku w Instytucie Historii Sztuki UJ w Krakowie, której promotorem była dr hab. Maria Hussakowska.

Karol Jóźwiak –
adiunkt w Instytucie Kultury Współczesnej UŁ, badacz kultury wizualnej i fenomenów z pogranicza filmu, fotografii i sztuk plastycznych. Autor książki Koncepcja języka rzeczywistości Pasoliniego (2019), współautor książki o Zofii Rydet: Zapisy pamięci. Historie Zofii Rydet (2020) oraz artykułów naukowych i publicystycznych. Działa również jako niezależny kurator i twórca wystaw.  Zasoby - elementy zespołu
Elementy powiązane - obiekty
Elementy powiązane - dzieła