Czytanki 04: Alex Freiheit (SIKSA) czyta tekst "Rzeźba stanowi" Katarzyny Kobro

Udostępnij:
autor: Alex Freiheit (SIKSA)
tytuł: Czytanki 04: Alex Freiheit (SIKSA) czyta tekst "Rzeźba stanowi" Katarzyny Kobro / Readings 04: Alex Freiheit (SIKSA) reads a text "Sculpture is" by Katarzyna Kobro [pl]
czas emisji: 00:16:14
produkcja:
rok: 29.04.2020

Opis

Czwarta Czytanka należała do dwóch kobiet. W Facebookowej audycji usłyszałyśmy i zobaczyłyśmy interpretację tekstu Katarzyny Kobro Rzeźba stanowi w wykonaniu Alex Freiheit (połowy duetu SIKSA). 


“Kompozycja przestrzenna stwarza emocje, oparte o zwycięstwo aktywnych sił intelektu ludzkiego nad obecnym stanem irracjonalizmu i chaosu.

Sztuka nie powinna być luksusem życiowym i kontemplacyjnym smakowaniem form, jakimi artysta ozdobił otaczającą nas rzeczywistość.

Zadaniem sztuki jest współdziałanie w kierunku zwycięstwa wyższych form organizacji życiowej.

Terenem działalności sztuki jest produkcja formy w dziedzinie użyteczności społecznej.”


Ten radykalny i buntowniczy tekst Katarzyny Kobro, opublikowany po raz pierwszy w “Głosie Plastyków” w 1937 roku można odczytywać jako manifest. W interpretacji Alex Freiheit - charyzmatycznej artystki o bezkompromisowym podejściu do sztuki - wybrzmiała jego niezwykła aktualność i krytyczny potencjał. Jak Alex Freiheit mówi w filmie: “Mam wrażenie, że Kobro nigdy nie została wysłuchana”. Aż do teraz, kiedy dzięki Alex, tezy i postulaty Kobro wypełniły modernistyczną zabudowę Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, co ciekawe, nazywaną przez mieszkańców miasta - pomnikiem. 

Rzeźba stanowi została przedrukowana w katalogu towarzyszącym wystawie Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy. Książka pomyślana jako antologia tekstów konfrontuje teorie rzeźby Katarzyny Kobro z tekstami jej współczesnych, oddając głos przede wszystkim artystom i artystkom. Przywołuje żywe dyskusje, jakie w czasach historycznej awangardy prowadzono na temat specyfiki rzeźby na tle innych dziedzin sztuki, ale też przypomina wkład, jaki przestrzenna wyobraźnia plastyczna wniosła w nowe rozważania na temat relacji człowieka – jego ciała i ruchu – z przestrzenią. 


SIKSA to ostatnia przedstawicielka przyszłego zwrotu choreograficznego w stylu punk. Bunt na zamówienie bez organizowania przetargów & clickbaitowa kontrowersja. Piosenkarka estradowa o dwóch głowach, śmiertelna powaga o kwadratowych figurach basu. Niewykwalifikowana instruktorka NOISE-FITNESS dzieląca trening na wytrzymałościowy, siłowy i formy łączone. Dawniej Superbohaterka. 

Elementy powiązane - obiekty