Franciszka Themerson

Mutuality Resolved

Udostępnij:
Datowanie: 1960
Technika: rysunek tuszem
Materiały: tusz, papier
Rozmiar:wys. 25,5 cm, szer. 35,5 cm
Sposób nabycia:zakup (dotacja MKiDN)
Data nabycia: 18.06.2020
Numer inwentarzowy: MS/SN/RYS/2296/6

Opis dzieła

W rysunkach z cyklu Traces of Living, powstałego na przełomie lat 50. i 60 XX wieku, Franciszka Themerson bada energetyczne własności linii – wyzwala ich zdolność do kreowania wizerunków postaci i złożonych sytuacji. Prace te odsłaniają stopniowo swoje narracje, czyniąc odbiorcę świadkiem procesu stawania się obrazu, który wiąże ze sobą zmienność punktów widzenia i układów odniesienia.

Wygięcia i zapętlenia linii w rysunkach Themerson ewokują postacie i ich wzajemne konfiguracje. Sceny te kształtują się w przebiegu linii, wiążącej ze sobą elementy anegdoty. Linia prowadzona przez Themerson kreśli zdarzenia, czyniąc widocznym efekt swojej pracy; jest aktywna i pasywna zarazem. Przemieszczając się po powierzchni, prowadzi spojrzenie odbiorcy ku bezinteresownym spięciom znaczeniowych.

Rysunki z cyklu Traces of Living, które znalazły się w kolekcji Muzeum Sztuki, dotyczą kwestii m.in. przenikania się przestrzeni psychologicznych przynależnych różnym podmiotom i zmienności relacji międzyludzkich. 

Paweł Polit

LogotypDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych".


Franciszka Themerson

Franciszka Themerson, artystka aktywna jako malarka, rysowniczka, ilustratorka, scenografka, ilustratorka, reżyserka, wydawczyni i nauczycielka akademicka. Kształciła się w Warszawskiej Akademii Muzycznej i warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wspólnie z mężem Stefanem realizowała filmy eksperymentalne i tworzyła Spółdzielnię Autorów Filmowych; była redaktorką artystyczną pisma „f.a.” (film artystyczny). Ilustrowała książki własne i Stefana Themersona, Jana Brzechwy, Anny Świrszczyńskiej, a także czasopisma „Płomyk“ i „Wiadomości Literackie“. Od 1940 roku przebywała na stałe w Wielkiej Brytanii. W Londynie w 1948 roku założyła...

Powiązane dzieła
Inne dzieła tego artysty / artystki
Dzieła w tej samej kolekcji
Zobacz także
Powiązane obiekty