Jacek Mierzejewski

Zuzanna i starcy

Udostępnij:
Datowanie: 1921 r.
Technika: malarstwo akwarelowe
Materiały: tektura, akwarela
Rozmiar:wys. 65 cm, szer. 55 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 04.04.1950
Numer inwentarzowy: MS/SN/RYS/106
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Między formą a treścią. Zakopiańska kolonia artystyczna [2017-10-15-2018-01-07]
Między formą, a treścią. Zakopiańska kolonia artystyczna [2017-10-15-2018-01-07]

Bibliografia

Szczęsny Rutkowski: J. Mierzejewski, Warszawa, 1937.

Jacek Mierzejewski