Otto Axer

Cyrk

Udostępnij:
Datowanie: 1977
Technika: malarstwo olejne
Materiały: płótno, farba olejna
Rozmiar:wys. 97 cm, szer. 127 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 17.12.1984
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/1689
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Otto Axer

Scenograf, malarz, pedagog, reżyser. W latach 1924-29 studiował w krakowskiej ASP; uczeń Weissa, Frycza, Jarockiego, Pautscha. W latach 1930-31 jako stypendysta przebywał w Paryżu, gdzie dołączył do grona kapistów skupionych wokół Józefa Pankiewicza. Wystawiał w Polsce i za granicą od 1929. Jako scenograf zadebiutował w 1932. Przed wojną współpracował z Leonem Schillerem i Andrzejem Pronaszką w Teatrach Miejskich Lwowa, Łodzi, Warszawy. W czasie wojny przebywał w getcie warszawskim, pracując jako nauczyciel rysunku w Szkole Rzemiosł. Po ucieczce z getta od jesieni 1942 roku ukrywał się u rodziny żony, Bronisławy z domu Mroczkowskiej. Żołnierz...