Mariusz Hermanowicz

Widok z mojego okna. Kronika lat 1969-1976

Udostępnij:
Datowanie: 1969-1976
Technika: fotografia czarno-biała
Materiały: papier fotograficzny, karton, papier
Rozmiar:wys. 19,5 cm, szer. 23,8 cm (każda)
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 10.08.1990
Numer inwentarzowy: MS/SN/F/2372/1-34

Opis dzieła

Kronika jest kolekcją 33 fotografii dokumentujących istnienie warszawskiej Trasy Łazienkowskiej. Jest też pokaźnym zbiorem przeżyć autora – chwil wartych zapamiętania, jak zamglony jesienny pejzaż stolicy, wizyta Leonida Breżniewa i jego tryumfalny przejazd przez miasto czy widok pięknej, nagiej sąsiadki w oknie z naprzeciwka. Hermanowicz pisał: „Moje nazwisko, słusznie czy niesłusznie było kojarzone z fotografią konceptualną, taką, jaka rozwijała się w latach 70. w Polsce. Często swoje prace robiłem w cyklach, prawie zawsze towarzyszył im pisany ręcznie tekst”. Hermanowicz nie opatrzył wprawdzie Kronik komentarzem, zostawiając widza sam na sam z obrazem i swoją wyobraźnią. Stan wojenny ogłoszony w 1981 r. zastał artystę we Francji, gdzie pracował jako fotograf dla Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Maciej Cholewiński (Cytat za: Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 660).

Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Mariusz Hermanowicz