Rajmund Ziemski

Pejzaż 20

Udostępnij:
Datowanie: 1969
Technika: malarstwo olejne
Materiały: płótno, farba olejna
Rozmiar:wys. 80 cm, szer. 120 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 12.1969
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/754
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

wystawa twórczości Rajmunda Ziemskiego
Kolor w malarstwie polskim XIX i XX wieku [1978-04-01]

Bibliografia

Maria Berdyszakowa [red.], Kolor w malarstwie polskim XIX i XX wieku, Poznań, 111, poz. 414;.

Rajmund Ziemski