Rajmund Ziemski

Pejzaż 4/67

Udostępnij:
Datowanie: 1967
Technika: malarstwo olejne
Materiały: farba olejna, płótno
Rozmiar:wys. 130 cm, szer. 70 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 06.1968
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/594
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Kolor w malarstwie polskim XIX i XX wieku [1978-04-01]

Bibliografia

Maria Berdyszakowa [red.], Kolor w malarstwie polskim XIX i XX wieku, Poznań, 111, poz. 413;.

Rajmund Ziemski