Adam Paczkowski

Klepka parkietowa

Udostępnij:
Datowanie: lata 80. XX w.
Technika: technika mieszana, asamblaż
Materiały: drewno
Rozmiar:wymiary różne (szczegółowe wymiary na podkartach)
Sposób nabycia:przekaz
Data nabycia: 11.03.2020
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/2081/1-31

Opis dzieła

Dzieło jest reliktem łódzkiego kulturalnego undergroundu czasów stanu wojennego. W 1982 r. Adam Paczkowski i Radosław So- wiak założyli firmę Czyszczenie Dywanów. Działalność usługowa była przykrywką – tłumaczyła zakazane gromadzenie się ludzi na wystawach sztuki. Właściciele firmy utrzymywali się z handlu sztuką. Z czasem naturalizowali się jako artyści. Praca z klepek parkietowych powstała tuż po wyjściu Paczkowskiego z aresztu za przewrotną działalność artystyczną.

Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Atlas nowoczesności. Ćwiczenia (II EDYCJA) [2021-10-01-2026-10-01]

Adam Paczkowski
Adam Paczkowski