Adam Paczkowski

Adam Paczkowski

1950


Adam Paczkowski
Adam Paczkowski, fot. Piotr Tomczyk, archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
Dzieła