Udostępnij:
Datowanie: 1975
Technika: odlew
Materiały: brąz, drewno
Rozmiar:wys. 60 cm, szer. 51 cm, głęb. 35 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 1975
Numer inwentarzowy: MS/SN/R/208
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Janina Barcicka. Formy muzyczne, formy kosmiczne [2023-06-16-2023-10-31]

Janina Barcicka
Kazimierz Żywuszko

Rzeźbiarz, figuralne i abstrakcyjne rzeźby kameralne oraz plenerowe, współpraca przy rekonstrukcji zabytkowych budowli.