Kazimierz Żywuszko

Kazimierz Żywuszko

1924
Rzeźbiarz, figuralne i abstrakcyjne rzeźby kameralne oraz plenerowe, współpraca przy rekonstrukcji zabytkowych budowli.