Konrad Brandel

Portret mężczyzny

Udostępnij:
Datowanie: koniec lat 60. XIX w.
Technika: fotografia czarno-biała
Materiały: tektura, papier fotograficzny
Rozmiar:wys. 10,2 cm, szer. 6,1 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 15.05.1995
Numer inwentarzowy: MS/SN/F/2636
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Konrad Brandel

Urodził się w Warszawie,  zmarł w  Toruniu. Fotograf i fotoreporter, kronikarz warszawski, wynalazca. Ukończył Gimnazjum Realne w Warszawie i rozpoczął pracę w zakładzie fotograficznym Karola Beyera. W roku 1865 otworzył przy Nowym Świecie pod numerem 57, wraz z bratem Władysławem oraz Marcinem Olszyńskim atelier fotograficzne (ze światłodrukarnią) "Brandel i S-ka". Firma zajmowała się głównie fotografią portretową i reprodukcjami dzieł sztuki. Jako pierwsza w Polsce rozpoczęła w wydawanie nowego rodzaju kalendarzy bogato ilustrowanych fotografiami pierwszy z nich, na rok 1866 ukazał się w 1865 zawierał ponad trzysta zdjęć...