Jerzy Duda-Gracz

Wenus Wełnowiecka

Udostępnij:
Datowanie: 1974
Technika: malarstwo olejne
Materiały: farba olejna, tektura
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 29.12.1975
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/1145
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Jerzy Duda-Gracz

Malarz, rysownik, scenograf. Ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Częstochowie, a następnie Wydział Grafiki w katowickiej filii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (później przekształconej w ASP w Katowicach), gdzie otrzymał dyplom w 1968 roku. Zadebiutował dwa lata później, w 1970 roku. W latach 1976-1982 uczył malarstwa i grafiki na macierzystej uczelni. Od 1992 do 2001 roku był związany z prywatną uczelnią artystyczną – nieistniejącą już Europejską Akademią Sztuki w Warszawie. Pod koniec życia wrócił do Katowic, gdzie został profesorem na wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego...