Aleksander Krzywobłocki

Montaż fotograficzny (z fragmentem stopy i szklanym kloszem)

Udostępnij:
Datowanie: 1931 r.
Technika: fotografia czarno-biała
Materiały: papier fotograficzny
Rozmiar:wys. 16,2 cm, szer. 11,8 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 28.09.1978
Numer inwentarzowy: MS/SN/F/103
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Two Metres of Snow [2020-05-15-2020-11-15]

Aleksander Krzywobłocki
Aleksander Krzywobłocki