Michael Rothenstein

Miasto nocą / Night city

Udostępnij:
Datowanie: 1977
Technika: serigrafia
Materiały: papier, farba graficzna
Rozmiar:wys. 57,5 cm, szer. 79 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 1980
Numer inwentarzowy: MS/SN/GR/1259
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Michael Rothenstein

ur. 1908-zm.1993,zajmował się projektowaniem, malarstwem, reliefami, litografią. Studiował na Politechnice w Chelsea. Pierwszą, indywidualną wystawę miał w Matthiesen Gallery (1938). Pracował jako wykładowca w Camberwell School of Art.Jest autorem "Looking at Paintings" (1947) i "Linocuts and Woodcuts" (1962).