Udostępnij:
Datowanie: 1969 r.
Technika: technika własna
Materiały: mosiądz
Rozmiar:wys. 15,5 cm, szer. 15,5 cm, głęb. 8,8 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 1970
Numer inwentarzowy: MS/SN/R/179
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Prototypy 04: Agata Sinarska. Osuwisko

Aiko Miyawaki
Aiko Miyawaki

Japońska rzeźbiarka, absolwentka Wydziału Historii na Japan Women's University w Tokyo, gdzie studiowała sztukę japońską oraz kulturę Momoyama, a swoją praktykę artystyczną zaczęła rozwijać pod wpływem artystów awangardowych Nobuya Abe i Yoshishige Saito. Pomiędzy 1959 a 1966 rokiem mieszkała w Mediolanie, Paryżu i Nowym Jorku, gdzie utrzymywała kontakty z czołowymi przedstawicielkami i przedstawicielami międzynarodowej awangardy artystycznej. Tworzyła swoje rzeźby ze stali, mosiądzu i miedzi. Niezależnie od rozmiaru prac interesował ją ruch, światło oraz relację z przestrzenią. W latach 80. i 90. stworzyła serię wielkoformatowych,...