Udostępnij:
Datowanie: 1946
Technika: malarstwo olejne
Materiały: płótno, farba olejna
Rozmiar:wys. 78 cm, szer. 61 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 12.12.2005
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/1986
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Roman Modzelewski

Malarz, projektant, pedagog, współtwórca i wieloletni rektor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Od 1931 studiował malarstwo w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych (od 1932 Akademii Sztuk Pięknych). Uczęszczał do pracowni prof. Felicjana Szczęsnego Kowarskiego gdzie uzyskał absolutorium, a następnie do 1938 do prof. Leonarda Pękalskiego u którego uczył się malarstwa dekoracyjnego. Podczas studiów zaprojektował m.in. kraty do budynku Sądów Grodzkich przy ulicy Leszno w Warszawie oraz wziął udział w prezentacji polskiego malarstwa na Wystawie Światowej w Paryżu w 1937 roku. W wyniku wybuchu II wojny światowej przerwał studia, a dyplom z malarstwa...