Kamil Kuskowski

Barwy klubowe

Udostępnij:
Datowanie: 2003
Technika: malarstwo akrylowe
Materiały: płótno, farba akrylowa
Rozmiar:wys. 20 cm, szer. 160 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 02.11.2004
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/1982/1-10

Opis dzieła

Artysta wiernie odtworzył wzory i barwy polskich klubów sportowych. Rozmiar i forma płócien wzorowane są na szalikach, które kibice zakładają na mecze piłki nożnej. Obok siebie wiszą zgodnie kolory, które na stadionach wzbudzają konflikty i agresję. Kuskowski wydobywa plemienne podłoże kibicowania.

Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Atlas nowoczesności. Ćwiczenia (II EDYCJA) [2021-10-01-2026-10-01]

Kamil Kuskowski
Kamil Kuskowski