Kamil Kuskowski

Kamil Kuskowski

1973


Kamil Kuskowski
Kamil Kuskowski, fot. archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
Dzieła