Udostępnij:
Datowanie: 1948
Technika: fotografia czarno-biała
Materiały: papier fotograficzny
Rozmiar:wys. 38 cm, szer. 28 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 27.12.1978
Numer inwentarzowy: MS/SN/F/283
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Polska fotografia lat 40.

Fortunata Obrąpalska

Jest jedną z najważniejszych fotografek polskich. Przedstawicielka fotografii realistycznej, piktorializmu (ogromny wpływ miała na nią znajomość z Janem Bułhakiem), jak również fotografii awangardowej (w tym fotografii strukturalnej i surrealistycznej). W swoich fotografiach socrealistycznych eksperymentowała z technikami fotograficznymi (m.in. pseudosolaryzacja, bromografika). Przed wojną studiowała biologię i chemię na Uniwersytecie im. Stefana Batorego w Wilnie, w 1945 roku przeprowadziła się wraz z mężem, fotografem Zbigniewem Obrąpalskim do Poznania. W latach 1948-1952 Fortunata należała do kolegium redakcyjnego magazynu „Świat...