Zoica Group

Kwiat śni o kobiecie / Flower dreaming of a woman

Udostępnij:
Datowanie: przed 1965
Technika: malarstwo akrylowe
Materiały: płótno, farba akrylowa
Rozmiar:wys. 63 cm, szer. 76 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 20.11.1975
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/1350
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Bibliografia

brak, folder: Dzieła Artystów Współczesnych. Kolekcja Mateusza B. Grabowskiego z Londynu, ofiarowana Muzeum Narodowemu w Warszawie i Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Sztuki, Łódź 20 XII 1975 - 1 II 1976., Łódź, 1975.,brak, Sztuka współczesna ze zbiorów Mateu

Zoica Group

Jane Spearing, ur. 1942, P.J. Costin, ur. 1941, Roy J. Costin, ur. 1936