Aleksander Zakrzewski

Cmentarz w Bielski Podlaskim

Udostępnij:
Datowanie: 1936
Technika: fotografia czarno-biała, bromolej
Materiały: papier, papier fotograficzny, brystol
Rozmiar:z passe-partout: wys. 48,4 cm, szer. 35,1 cm; bez passe-partout: wys. 22 cm, szer. 10,7 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 05.06.1987
Numer inwentarzowy: MS/SN/F/1676
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Aleksander Zakrzewski