Konstanty Mackiewicz

Dynamika lotu

Udostępnij:
Datowanie: ok. 1919
Technika: malarstwo olejne
Materiały: tektura, farba olejna
Rozmiar:wys. 68 cm, szer. 64 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 16.10.1976
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/1372
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Front wschodni [2012-09-14-2012-11-04]
Superorganizm. Awangarda i doświadczenie przyrody [2017-02-10-2017-05-21]

Konstanty Mackiewicz
Konstanty Mackiewicz