Konstanty Mackiewicz

Konstanty Mackiewicz

1894 - 1985


Konstanty Mackiewicz
Konstanty Mackiewicz, fot. archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
Dzieła