Roman Owidzki

Kompozycja szara nr 5

Udostępnij:
Datowanie: 1962
Technika: malarstwo temperowe
Materiały: tempera, papier pakowy, tusz
Rozmiar:wys. 77 cm, szer. 106 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 23.05.1983
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/1622
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Roman Owidzki

Roman Owidzki należy do pokolenia artystów, których twórczość miała istotny wpływ na tworzenie się języka abstrakcji niegeometrycznej po drugiej wojnie światowej w Polsce. Był jednym ze współzałożycieli Galerii Foksal. Aktywny jako malarz i pedagog, odegrał też istotną rolę jako rysownik, m.in. ilustrował książki dla dzieci wydawane przez wydawnictwo Nasza Księgarnia. W latach 1931–1934 studiował na Uniwersytecie Warszawskim, a potem, od 1935 do 1939 roku, w tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. Od 1965 roku pracował jako pedagog w warszawskiej ASP, najpierw w Pracowni Kompozycji Brył i Płaszczyzn, a później w samodzielnej Pracowni...