Marian Bogusz

Światło w przestrzeni

Udostępnij:
Datowanie: 1979/1980
Technika: malarstwo akrylowe
Materiały: aluminium, farba akrylowa
Rozmiar:wys. 100 cm, szer. 70 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 15.04.1991
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/1878
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

poświęcona twórczości przyjaciół Stefana Gierowskiego z kręgu Krzywego Koła [2017-02-01-2017-03-20]
Indywidualna wystawa Mariana Bogusza pt. "Radość nowych konstrukcji" [2017-11-06-2018-02-04]

Marian Bogusz

Urodził się w  Pleszewie Wielkopolskim, zmarł w  Warszawie. Malarz, rysownik, rzeźbiarz, scenograf. Organizator wystaw i wydarzeń kulturalnych. Więzień hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Mauthausen. Malarstwo studiował w latach 1946-48 w warszawskiej ASP, uczeń Jana Cybisa i Jana Sokołowskiego. Przyczynił się do organizacji Wystaw Sztuki Nowoczesnej (Kraków 1948-49, Warszawa 1957 i 1959), które odegrały istotną rolę w sztuce polskiej tamtego okresu. W okresie socrealizmu ograniczył twórczość do projektów scenograficznych i wystawienniczych. W 1954 współtworzył Grupę 55 (Marian Bogusz, Andrzej Zaborowski, Zbigniew Dłubak, Barbara...