Marian Bogusz

Piony i poziomy

Udostępnij:
Datowanie: 1971
Technika: pastel
Materiały: papier, aluminium
Rozmiar:wys. 67 cm, szer. 53 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 15.04.1991
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/1871
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Marian Bogusz

Urodził się w  Pleszewie Wielkopolskim, zmarł w  Warszawie. Malarz, rysownik, rzeźbiarz, scenograf. Organizator wystaw i wydarzeń kulturalnych. Więzień hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Mauthausen. Malarstwo studiował w latach 1946-48 w warszawskiej ASP, uczeń Jana Cybisa i Jana Sokołowskiego. Przyczynił się do organizacji Wystaw Sztuki Nowoczesnej (Kraków 1948-49, Warszawa 1957 i 1959), które odegrały istotną rolę w sztuce polskiej tamtego okresu. W okresie socrealizmu ograniczył twórczość do projektów scenograficznych i wystawienniczych. W 1954 współtworzył Grupę 55 (Marian Bogusz, Andrzej Zaborowski, Zbigniew Dłubak, Barbara...