Rafał Malczewski

Chata w górach

Udostępnij:
Datowanie: ok. 1920
Technika: malarstwo olejne
Materiały: płótno, farba olejna
Rozmiar:wys. 60 cm, szer. 73 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 08.1972
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/936
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Rafał Malczewski i mit Zakopanego
wystawa indywidualna Rafała Malczewskiego
poświęcona twórczości Jacka i Rafała Malczewskich [2018-04-27-2018-08-05]

Rafał Malczewski