Rafał Malczewski

Wschód księżyca

Udostępnij:
Datowanie: n.d.
Technika: malarstwo olejne
Materiały: tektura, farba olejna
Rozmiar:wys. 68 cm, szer. 100 cm
Data nabycia: 01.06.1953
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/237
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Rafał Malczewski i mit Zakopanego
wystawa indywidualna Rafała Malczewskiego
Bruno Schulz. Rzeczywistość przesunięta [2012-09-20-2012-12-31]
Pociągi. Między melancholią, a erotyką podróży [2015-07-01-2015-09-30]
poświęcona twórczości Jacka i Rafała Malczewskich [2018-04-27-2018-08-05]

Rafał Malczewski