Jan Bułhak

Plac Napoleona

Udostępnij:
Datowanie: 1916-1919
Technika: fotografia czarno-biała, brom
Materiały: karton, papier fotograficzny
Rozmiar:wys. 10,8 cm, szer. 16 cm; z passe-partout: wys. 31,9 cm, szer. 24
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 15.09.2004
Numer inwentarzowy: MS/SN/F/2809/70

Opis dzieła

Teka „Wilno nr XIII" zawiera zestaw siedemdziesięciu fotografii naklejonych na tektury. Wśród  prac wykonanych w latach 1916–1919 dominują obrazy ukazujące zabytki architektury sakralnej Wilna: klasycystyczny kościół Św. Michała, malowniczo położony na wzgórzu kościół Misjonarzy oraz jego ogród ze stawami, monaster Św. Ducha, kościół i klasztor Bernardynów, gotycki kościół św. Anny, barokowy kościół Bernardynów i utrzymany w podobnym stylu kościół Dominikanów, mury kościoła Św. Ignacego, kościół Bazylianów, kościół Wszystkich Świętych oraz ukazane w ujęciu bardziej ogólnym kościoły Św. Katarzyny, Św. Rafała wraz z Zielonym Mostem nad Wilią i Katedrę Uniwersytetu. Katedra i jej najbliższe otoczenie zostały ukazane także zimą, pokryte śniegiem odbijającym promienie słońca. W tece znalazła się też fotografia o charakterze bardziej reportażowym, przedstawiająca procesję religijną ze sztandarami, na której bliżej prawej krawędzi kadru widać też fragment kościoła Św. Jana. Oprócz tego na zbiór składa się też wiele widoków uliczek, placów, skwerów, zabytkowych kamienic i obiektów, fotografia Ogrodu Botanicznego wykonana w zimie i kontrastowe panoramy ukazujące sylwetki budynków na tle nieba.

Za sprawą tak szerokiej działalności Jana Bułhaka Wilno stało się najlepiej udokumentowanym pod względem architektury miastem II Rzeczpospolitej. Zdjęcia znajdujące się w tece „Wilno nr XIII" były wykonywane przez artystę z własnej potrzeby, nim to jednak nastąpiło w latach 1912–1915 pracował on jako fotograf dla Zarządu Miasta Wilna, sporządzając fotograficzną inwentaryzację zabytków. Pomysłodawcą stworzenia miejskiego archiwum fotograficznego był malarz Ferdynand Ruszczyc, który odwoływał się do podobnych przedsięwzięć, które miały miejsce w XIX wieku w krajach takich jak Anglia czy Francja. Bułhak i Ruszczyc poznali się w 1910 roku. Dostrzegając talent fotografa, malarz zachęcił go do udziału w projekcie, co łącznie z fotografiami wykonanymi już po jego zakończeniu, zaowocowało zbiorem 800 zdjęć.       

Dorota Stolarska-Kultys

Opis prosty

Teka „Wilno nr XIII", zawiera zestaw 70 fotografii. Każda z nich została naklejona na tekturę. Zdjęcia pochodzą z lat 1916 – 1919. Ukazują zabytki architektury Wilna. Jan Bułhak mieszkał i pracował tam od 1912 roku. Ostatnie fotografie miasta wykonał w 1920 roku. Na zdjęciach dominują kościoły.

Dorota Stolarska-Kultys

Opis dla osób ze spektrum autyzmu

Informacje o artyście:

Jan Bułhak robił fotografie. Fotografował architekturę wielu miast, zabytków, detali architektonicznych. Najbardziej lubił robić zdjęcia Wilna. Zabytki Wilna pokazywał w połączeniu z zielenią. Często fotografował cienie i odbicia w wodzie. Pokazywał budynki na tle nieba. Robił zdjęcia w lecie i w zimie.

Opis dzieła:

Zbiór 70 fotografii Jana Bułhaka „Teka Wilno nr XIII“ pochodzi z lat 1916 – 1919. Na zdjęciach są przede wszystkim kościoły w Wilnie.

Artysta stosował specjalne techniki fotograficzne. Fotografia miała przypominać namalowany obraz. Taki efekt „malarskości“ w fotografii nazywa się piktoralizmem.

Małgorzata Wiktorko

Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Jan Bułhak

Urodzony w Ostaszynie na Ziemii Nowogrodzkiej, zm. w Giżycku, studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, kształcił się w pracowni Hugo Erfurtha w Dreźnie. Kierował Zakładem Fotografii Artystycznej na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Założyciel i prezes Fotoklubu Wileńskiego (1927), współzałożyciel Fotoklubu Polskiego (1929) i ZPAF (1947). Twórca fotografiki i fotografii ojczystej. Przez większość życia związany z Wilnem.