Andrzej Marian Bartczak. Post-Quam

Udostępnij:
tytuł: Andrzej Marian Bartczak. Post-Quam
autor: Fot. HaWa
rodzaj wydarzenia: Wernisaż
termin wydarzenia: 14.04.2023
miejsce wydarzenia: ms1 (ul. Gdańska 43)
kurator: Andrzej Biernacki

Opis

Wystawa jest przeglądem wybranych prac artysty: rysunków, malarstwa, ceramiki, obiektów i instalacji, składających się na tytułowy cykl „Post quam", realizowany od roku 1979 do dzisiaj. Prace są inspirowane wydarzeniami z życia artysty, które, jak pisze „zostawiły niezatarte bruzdy w myślach, uczuciach i rozumie" i mają charakter autobiograficzny. Według autora znaczenie tytułu może odnosić się także „do wszelkiej twórczości rozumianej jako trwający w czasie, intencjonalny i precedensowy proces", w którym dzieła wyrastają na gruncie innych dzieł.

Operujące różną formą moje prace „Post-quam" nie są owocem szczególnego rodzaju antycypacji późniejszych wydarzeń ani moich profetycznych uzdolnień. Więcej, nie są, bo nie mogą być przykładem postawy antyakademickiej; to jest obawa zagrożenia i utraty. Codzienna, uporczywa praca prowadzi do zaskakujących i być może kontrowersyjnych dla samego autora rozwiązań.

Andrzej Marian Bartczak

Chodzi o zestawienie zmaltretowanych procesem twórczym materii z dorobku Andrzeja Bartczaka, przywodzących na myśl "odpady" zbrojnych konfliktów, tego, co z wojny jako cywilizacji śmierci pozostaje, z kruchą ex definitione ceramiką, która jako niemal jedyna zostaje po cywilizacjach życia.

Andrzej Biernacki (kurator)

Elementy powiązane - obiekty