Wystawy na antresoli. Joseph Beuys. Polentransport 1981

Udostępnij:
tytuł: Wystawy na antresoli. Joseph Beuys. Polentransport 1981
autor: Fot. Maciej Cholewiński
rodzaj wydarzenia: Dokumentacja wystawy
termin wydarzenia: 12.04-01.07.2022
miejsce wydarzenia: ms1 (ul. Więckowskiego 36)
kurator: Maciej Cholewiński, Aneta Błaszczyk-Smolec

Opis

W sierpniu 1981 roku Joseph Beuys wraz z rodziną przyjechał do Łodzi z wyjątkowym darem - przekazał Muzeum Sztuki w Łodzi ponad 700 swoich dzieł. Akcja, którą nazwał "Polentransport 1981", była powtórzeniem gestu jaki dokładnie 50 lat wcześniej wykonał Władysław Strzemiński, kiedy przekazał nowo tworzącej się instytucji publicznej kolekcję dzieł najwybitniejszych artystów światowej awangardy, dziś znaną jako Międzynarodowa Kolekcja Sztuki Nowoczesnej grupy "a.r.". Wystawa na antresoli prezentuje dokumentację fotograficzną z wizyty Josepha Beuysa w Muzeum Sztuki w Łodzi.

Ujmując rzecz w kategoriach, jakimi posługiwał się Joseph Beuys: Polacy w latach 1980-1981 stworzyli gigantyczną rzeźbę społeczną złożoną z dziesięciu milionów elementów – elementów antysocjalistycznych, jak mówiła o nich komunistyczna propaganda. Była nią Solidarność, pierwszy niezależny od totalitarnej władzy związek zawodowy w krainie położonej mniej więcej między Eisenach w Niemieckiej Republice Demokratycznej a Władywostokiem w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. I w licznych miejscach rozsianych po całym świecie – w Chinach, Korei Północnej, Kambodży...

Pojawienie się Solidarności było dla Beuysa nie tylko widocznym znakiem rozpadu komunistycznej dyktatury, ale również zwiastunem budowy nowej rzeczywistości. Ów stworzony głównie przez robotników związek był ucieleśnieniem trzeciej drogi: szukania kompromisu, próbą przezwyciężenia ograniczeń tak kapitalizmu, jak i komunizmu, ale z zachowaniem zdobyczy socjalnych, przy silnym oparciu o poczucie wspólnotowości i tradycję. Solidarnościowa aktywność jawiła się jako idealny przykład wymyślonej przez artystę rzeźby społecznej, w której tworzywem są ludzkie działania wpływające na sposób funkcjonowania, czyli kształt ludzkiej zbiorowości.

W sierpniu 1981 roku Joseph Beuys przyjechał do Łodzi wraz z rodziną, wioząc w drewnianej skrzyni umieszczonej na dachu campera dar złożony z ponad siedmiuset rysunków, obiektów, materiałów archiwalnych i dokumentacji swoich dotychczasowych działań, uzupełniony po przyjeździe o cykl 13 rysunków - notatek z akcji wręczania daru.


Zdjęcia pochodzące z archiwum fotograficznego Muzeum Sztuki w Łodzi. Zbiór dokumentujący  wizytę Beuysa liczy 136 zdjęć. Duża ich część pokazana została na wystawie "Ekonomia daru: Joseph Beuys, Polentransport 1981" w Instytucie Polskim w Düsseldorfie na przełomie 2021/22 roku.

Wystawa była częścią oficjalnych obchodów stulecia urodzin Josepha Beuysa w Niemczech.


Prezentacja materiałów archiwalnych dostępna jest codziennie, z wyjątkiem poniedziałków, w godz. 9.00-16.00 i w czwartki w godz. 9.00-18.00. Wstęp 1 zł. Do obejrzenia prezentacji upoważnia także bilet na wystawę czasową w ms1.

 

Elementy powiązane - obiekty
Elementy powiązane - dzieła