Romuald Kropat. Władysław Strzemiński ze studentami podczas wykładu w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi, 1948

Udostępnij:
autor: Romuald Kropat
tytuł: Romuald Kropat. Władysław Strzemiński ze studentami podczas wykładu w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi, 1948
adres wydawniczy: Łódź
rok powstania: 1948
rodzaj dokumentu: Negatywy
adnotacja:
sygnatura: D.S. 1

Opis

Po zakończeniu II wojny światowej Władysław Strzemiński rozpoczął karierę pedagoga akademickiego. Został profesorem nowo powstałej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych i wkrótce stał się najważniejszą postacią na uczelni. Swoją postawą, wiedzą, sposobem, w jaki prowadził zajęcia wypracował sobie wielki autorytet wśród studentów. Kto wie, który z talentów Strzemińskiego był większy: wojskowy, inżynierski, organizacyjny, artystyczny czy w końcu pedagogiczny. Wszystkie źródła wskazują, że artysta był bardzo lubianym, a jednocześnie wymagającym i kompetentnym nauczycielem niezależnie od rodzaju szkoły, w której uczył - w Szczekocinach, Brzezinach, Koluszkach, Nowej Wilejce, w Łodzi. Potwierdzają to wspomnienia uczniów i studentów. Nie wszyscy wiedzę, że Władysław Strzemiński był również wykładowcą łódzkiej Szkoły Filmowej, która dopiero budowała swoją pozycję.  Autor zdjęć Romuald Kropat (1927 - 2008) był operatorem filmowym, fotografem oraz pedagogiem. Po zakończeniu wojny, repatriowany z Kresów studiował w wyższych szkołach plastycznych w Gdańsku i w Łodzi, ostatecznie ukończył Wydział Operatorski łódzkiej Szkoły Filmowej. Autor zdjęć do filmów fabularnych i dokumentalnych. Często współpracował z Andrzejem Munkiem m.in. przy filmie „Człowiek na torze” (1956). Był również autorem zdjęć do odcinków 1-16 serialu „Czterej pancerni i pies” (1966-1969). W latach 60. XX w. uczestniczył w licznych wystawach fotograficznych w kraju i za granicą. W latach 70. i 80. wykładał na Wydziale Operatorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.

Maciej Cholewiński


Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN


Elementy powiązane - obiekty
Elementy powiązane - dzieła