Lucy Lopez: Collective practices - instituting with care

Udostępnij:
tytuł: Lucy Lopez: Collective practices -instituting with care. Wykład / Lecture by Lucy Lopez (en)
autor: Lucy Lopez
rodzaj wydarzenia: Wykład
miejsce wydarzenia: ms2, sala audiowizualna
termin wydarzenia: 24.10.2018
czas emisji: 00:44:47
produkcja: Muzeum Sztuki w Łodzi
adnotacja: Event accompanying the exhibition Peer-to-Peer. Collective Practices in New Art.

Opis

[For English description look below]

W jaki sposób praktyki naszej pracy odzwierciedlają nasze programy i naszą politykę? Lucy Lopez opowiedziała, jak powstają zbiorowości tworzone przez artystów, ich alternatywna publiczność oraz narzędzia, które taki układ kreują dla realizowanej z dbałością instytucjonalizacji sztuki.
Wykład w języku angielskim towarzyszył wystawie Peer to Peer. Praktyki kolektywne w nowej sztuce

Lucy Lopez to kuratorka, pisarka i redaktorka. Obecnie jest pracownikiem naukowym i kuratorką w powołanej do życia i prowadzonej przez artystów przestrzeni Eastside Projects w Birmingham, realizuje rezydencję kuratorską w galerii Grand Union w Birmingham oraz jest doktorantką w Birmingham School of Art [w latach 2016-19]. Poprzednio była kuratorką wystaw i pracownikiem naukowym w BAK, basis voor actuele kunst, w Utrechcie. Ukończyła kuratorskie studia magisterskie w Goldsmiths, University of London, w 2014 roku współtworzyła przestrzeń wystawienniczą oraz program rezydencji Jupiter Woods. Jej prace naukowe koncentrują się na kwestiach feminizmu, etyki troski oraz nowych praktykach instytucjonalizacji sztuki. Uczestniczyła jako kuratorka m.in. w realizacji następujących projektów: Ways of Learning [Sposoby uczenia się], we współpracy z Kim McAleese i Sean’em Elder, Grand Union, 2018; Policy Show [Polityka przestrzeni], Eastside Projects, 2017; Nicoline van Harskamp, Englishes, BAK, 2016; Instituting for the Contemporary [Instytucjonalizacja dla współczesnych], BAK, 2016; Unstated (or Living Without Approval) [Bezpaństwowy (czyli życie bez pozwolenia)], we współpracy z Marią Hlavajovą, BAK, 2016; at continental margins (propositions) [na marginesie kontynentu (propozycje)], Jupiter Woods, 2015; biotic/abiotic [biotyczny/abiotyczny], we współpracy z Hanną Laurą Kaljo, galeria The Gallery Apart, Rzym, 2014. Ostatnio jej prace teoretyczne ukazywały się w magazynach Temporary Art Review, Art and the Public Sphere Journal oraz w publikacji FORMER WEST, MIT Press.


Elementy powiązane - obiekty