Żywa galeria. Spotkanie z Józefem Robakowskim [wykład]

Udostępnij:
tytuł: Żywa galeria [wykład]
autor: Józef Robakowski
rodzaj wydarzenia: wykład
miejsce wydarzenia: ms2, sala audiowizualna
termin wydarzenia: 24.10.2013
czas emisji: 53:00:00
produkcja: Muzeum Sztuki w Łodzi
adnotacja: Kino ms

Opis

Józef Robakowski pisał o „Żywej galerii”, filmie składkowym prezentującym środowisko neoawangardowe, w następujący sposób: „Wyznaczyłem sobie zadanie na tyle trudne, że nie musiało skończyć się wcale sukcesem. Zdawałem sobie sprawę z kosztów filmu i funkcji społecznej, jaką ma do spełnienia – odkryć za wszelką cenę mentalność aktualnie działających artystów, ujawnić ich świadomość artystyczną.”

Założenie to sprawiło, że film stał się jednocześnie manifestem pokolenia i unikalnym dokumentem ukazującym progresywną sztukę. Pierwotnie jednak film miał dotyczyć wyłącznie Muzeum Sztuki w Łodzi i artystów z nim związanych. Z finalnej wersji zostały jednak usunięte fragmenty dotyczące choćby Władysława Strzemińskiego, Katarzyny Kobro i Tadeusza Kantora. Ostatnio odnalezione taśmy pozwalają zrekonstruować pierwotny zamysł i staną się punktem wyjścia do dyskusji o filmie, jego realizacji i możliwości rozwoju tej koncepcji.

Elementy powiązane - obiekty
Elementy powiązane - dzieła